logo
XS
SM
MD
LG
КНП "Дитяча міська клінічна лікарня №3" ОМР
Укр.
   
Вхід до особистого кабінету
Гаряча лінія:  +380487505730

Цілі лікарні

ЦІЛІ, МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

КНП «Дитяча міська клінічна лікарня № 3» ОМР

 

Підприємство є багатопрофільною дитячою лікарнею інтенсивного лікування, яке створене з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я шляхом надання екстреної медичної допомоги та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дитячому населенню, а також вжиття заходів з профілактики захворювань та підтримки громадського здоров’я.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

1. Медична практика з надання екстреної медичної допомоги.

2. Медична практика з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дитячому населенню.

3. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

4. Організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством.

5. Надання інтенсивної медичної допомоги хворим дітям.

6. Надання стаціонарної і консультативно-діагностичної медичної допомоги дитячому населенню.

7. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступності у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

8. Запровадження в практику роботи сучасних методів і засобів діагностики та лікування, стандартів і клінічних протоколів надання медичної допомоги.

9. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності.

10. Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання, відпуск, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України.

11. Надання телемедичної консультативної допомоги іншим закладам охорони здоров’я госпітального округу.

12. Забезпечення дитячого населення своєчасною та якісною медичною допомогою відповідно до затверджених МОЗ України клінічних протоколів.

13. Ведення затвердженої в установленому порядку облікової та звітної документації, проведення постійного моніторингу якості надання медичної допомоги та складання звітів за затвердженою формою.

14. Забезпечення лікувально-охоронного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

15. Проведення медичних втручань за інформованою згодою пацієнта або його законного представника.

16. Надання медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, на платній основі в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

17. Матеріально-технічне забезпечення діагностичного і лікувального процесів, впровадження затверджених нових доведено ефективних медичних технологій на догоспітальному і госпітальному етапах, раціональне і ефективне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

18. Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів.

19. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю.

20. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства.

21. Взаємодія з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, а також з соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування.

22. Впровадження сучасних інформаційних технологій.

23. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю медичної допомоги.

24. Виступати клінічною базою для проведення клінічних досліджень (випробовувань) лікарських засобів, нових методів та методик діагностики, лікування і реабілітації хворих, відповідно до чинного законодавства.

25. Організація та проведення навчання персоналу інших закладів охорони здоров'я на робочих місцях згідно з профілем організації.

26. Здійснення інших видів діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Провадження видів діяльності, для яких необхідне одержання дозволу (ліцензії), здійснюється Підприємством після одержання відповідного дозволу (ліцензії) згідно з чинним законодавством України.

27. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, приймати участь у підвищенні кваліфікації, підготовці та перепідготовці медичних працівників.